Informacije

(Rimska nekropola)

Trajanje ogleda:
30–40 minut

Vstopnina

Odrasli:
posamezno ………………………….. 5 €

posamezno + Rimska cesta ….6 €
skupine nad 15 oseb …………… 4 €

Otroci, dijaki, študentje:
posamezno ………………………….. 4 €
skupine nad 15 oseb …………… 3 €

Vsi ceniki

Ogledi

APRIL
vsak dan od 10. do 15. ure.

MAJ
vsak dan od 10. do 16. ure

JUNIJ, JULIJ, AVGUST
vsak dan od 10. do 17. ure

SEPTEMBER
vsak dan od 10. do 16. ure

OKTOBER   sobote in nedelje od 10. do 16. ure

Dodatno pa je v času kromprijevih počitnic možen ogled vsak dan od 28. do 31. oktobra 2019, med 10. in 15. uro. Dobrodošli!

Zunaj navedenih terminov je ogled možen po vnaprejšnjem naročilu po telefonu
Turistične pisarne:
+386 3 70 02 056
+386 31 645 937